Translate

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

KÌ DIỆU - NGÔN TÌNH TIÊNG ANH TRONG YOUTUBE

LOVE OF MY LIFE

                                
                               TUYỆT PHẨM GƯƠNG MẶT TÌNH YÊU VIDEO
          Open your heart to feel the love of this life

     Vâng. Bạn cứ click vào bất cứ ngôn tình Tiếng Anh nào dưới đây - Bạn sẽ thấy sự kì diệu đến tuyệt vời của những ngôn tình đó nghe bạn.
Love language English in Youtube:
Because I Love        Bởi vì tôi yêu em
 And I Love You so    Và tôi cũng yêu em
You Are My Everything       Bạn là tât cả của tôi
Rain of love                           Mưa trong tình yêu
I,m in Love You        Tôi yêu bạn
When Love Dies                   Khi tình yêu chêt
Forever you,ll be my heart:  Mãi mãi bạn trong trái tim tôi
How I Love You                    Tôi yêu bạn như thê nào
I miss you, i love you           Tôi nhớ bạn, tôi yêu bạn
Baby i miss you                     Em nhớ anh
When You,re Not Here        Khi bạn không ở đây
Just for You                           Chỉ dành cho bạn
Wehen Spring Come            Khi mùa xuân đên
Voice of the heart                 Tiếng nói của trái tim.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét