Translate

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

PICTURE TRAIL - ONLINE PHOTO


                                               NGỰA HOANG
You're My Heart, You're My Soul – bạn là trái tim tôi, bạn là linh hồn của tôi. Vân Hà – Uylixoha.
Click. Click: PICTURE TRAIL

                                                 Tam đảo: 16. 3. 2017.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét